Barntandvård

Avgiftsfri tandvård 0-24 år inom Västra Götaland

Barn och ungdomar i Västra Götaland har fri tandvård till och med det år de fyller 24 år. Detta innebär att ditt barn garanteras fri tandvård i samband med de rutinundersökningar som bör utföras var 12:e – 24.e månad. I samband med akut omhändertagande har barn och ungdom också avgiftsfri tandvård.

Kan man välja tandläkare?

Ja, du kan fritt välja tandvårdsklinik i hela Västra Götaland. Välkommen att boka tid för din son eller dotter här.

Vem undersöker?

Undersökningarna utförs av tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. I samband med undersökningen registreras om det är någon avvikelse och om det är något som ska behandlas. Det kan gälla karies, bettavvikelser mm. Man gör också en bedömning om man ska behandla på en gång eller om man kan avvakta. Vid omfattande eller komplicerade avvikelser kan ditt barn remitteras till specialist.

Be gärna din tandläkare att förklara vad man hittat i samband med undersökningen och hur man skall behandla eller förebygga detta.

Om du inte är nöjd med omhändertagandet hos din tandläkare kan du alltid vända dig till ansvarig klinikchef eller landstingets patientnämnd.