Förebyggande tandvård

Birgitta Arnmarker och Elena Telianidou

Birgitta Arnmarker och Elena Telianidou

Våra tandhygienister arbetar med  förebyggande tandvård  som minskar risken både för karies samt tandlossning.

När de tar hand om dig som patient erbjuder de dig förebyggande behandling och hjälp med råd och tips för din egenvård. De behandlar tandköttsinflammation och tandlossning, gör undersökningar och diagnostiserar karies och parodontit.
De vill hjälpa dig att få en god munhälsa.

De erbjuder dig även:

  • Puts av fyllningar om det behövs samt polering av tänderna
  • Borttagning av missfärgningar med  Airflow teknik
  • Undersökning av slemhinnan i munnen och hjälp o tips om du är muntorr
  • Borttagning av tandsten med handinstrument och ultraljud
  • Behandling av känsliga tandhalsar
  • Förebyggande behandling av karies, med kostinformation och olika fluorbehandlingsmetoder
  • Fastsättning av tandsmycke
  • Blekning av tänder enligt nya EU regler
  • Leg tandhygienister har receptförskrivningsrätt  på fluorpreparat, nikotinpreparat, vissa antibakteriella och  smärtstillande preparat
  • Behöver du smärtlindring vid behandling kan du självklart få det

Visste du att…

1 jan 2013 infördes ett nytt ”särskilt tandvårds bidrag” på 600 kr per halvår.
Det kan användas vid förebyggande tandvårdsåtgärder.
En av kriterierna för att få rätt till STB är att du är muntorr på grund av långvarig behandling med läkemedel eller strålning, har  Sjögrens Syndrom, KOL m.fl. sjukdomar. Se mer information på www.socialstyrelsen.se/tandvard. Detta skall kunna styrkas med läkarintyg och ev ett salivprov som visar på nedsatt sekretion. Vi hjälper dig med detta.