Karies

Visste du att karies är den vanligaste infektionssjukdomen?

Karies dvs hål i tanden är en infektionssjukdom orsakad av bakterier som lever på tandytan. Tandens vävnad löses upp och det blir ett hål.

Av svenska tolvåringar har fler än 1/3 symptom i form av kariesskador så stora att de måste åtgärdas, eller så har de redan fyllningar som tecken på behandlad kariesskada. Många medelålders och äldre människor har blivit helt eller delvis tandlösa på grund av sjukdomen, som var ännu mer utbredd i deras ungdom. Då var det mycket ovanligt att hitta en patient med kariesfria tänder.

Genom att borsta tänderna varje dag, morgon och kväll, att använda tandtråd regelbundet och att med jämna mellanrum komma till oss för en kontroll försäkrar du dig om att ha friska och kariesfria tänder genom hela livet.