Panoramaröntgen

Att ta röntgenbilder, sk bite-wing ingår i din basundersökning hos både tandläkare och tandhygienister och används inom all modern tandvård.

Röntgen gör att tandläkaren kan se om det finns hål i eller mellan tänderna, om det är förändringar runt roten på en tand eller om det finns plats för en visdomstand. Röntgen används också för att kunna se andra saker i samband med en behandling.

Med de digitala röntgensystem som används hos oss på Tandläkargruppen, kommer röntgenbilden snabbt upp på skärmen och strålningsdosen är betydligt mindre idag än tidigare.

Det finns även andra typer av röntgensystem såsom OPG och CBCT. OPG står för OrthoPantoGram och är en röntgenbild som visar en panoramabild av tänderna, benstrukturen i över- och underkäke, bihålorna samt käklederna. Tekniken medför att tandläkaren får mer information i en och samma bild.

För patienter som har svårt för att hålla en bildplåt inne i munnen, så som man gör vid traditionell röntgen, är tekniken ett bra alternativ. Patienten behöver inte ha något alls inne i sin mun. Röntgenapparaten rör sig från sida till sida i en båge framför patientens ansikte. Det tar ca. 20 sekunder att ta bilden.