Snarkning

Snarkning är både ett socialt såväl som medicinskt problem, men det går att bota med en enkel skena

Du som snarkar mycket och lider av lätt till måttlig s.k. sömnapné kan hos oss få hjälp med utformning av en anti-apnéskena. Det är en typ av bettskena som reducerar snarkning och eventuella andningsuppehåll. Vi samarbetar med läkare och sömnlaboratorier vilket innebär att du genomgår en sömnutredning i samband med behandlingen.

Snarkskena

Vi kan hjälpa dig som lider av snarkning. Genom att skapa en snarkskena, aktivator som är anpassad efter din över- och underkäke som hjälper den till att vidga luftvägarna under sömnen.

En aktivator är en liten tandställning i hårdplast. Den bärs i munnen under sömnen och försvårar för munhålans och svalgets mjuka vävnader att falla samman och förhindra luftflödet till lungorna. I nyligen genomförda kliniska studier har läkare och tandläkare funnit att en väl genomförd behandling innebär en avsevärd förbättring av patientens symtom vid fall av social snarkning och lindrig OSA.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!