Snarkning

Snarkning är både ett socialt och medicinskt problem, men det går att förhindra snarkning med hjälp av en snarkskena

Du som snarkar mycket och lider av lätt till måttlig s.k. sömnapné (andningsuppehåll) kan få hjälp hos oss med utformningen av en anti-apnéskena. Det är en typ av bettskena som reducerar snarkning och eventuella andningsuppehåll. Vi samarbetar med läkare och sömnlaboratorier vilket innebär att du genomgår en sömnutredning i samband med behandlingen. Sömnapné är livshotande. Tecken på sömnapné är dagtrötthet trotts att man har haft tid att sova 6-9 timmar, att man är uppe och kissar på natten och ibland kan sömnapné leda till förhöjt blodtryck. Har du dessa symptom skall sömnapné utredas.

Snarkskena

Vi är certifierade för SomnoMed snarkskena, som är världens ledande produkt för behandling av sömnapné. När vi tar fram en snarkskena för dig så anpassas den efter din över- och underkäke. Snarksskenan, som du har i munnen under hela natten, lyfter fram din underkäke. Dina luftvägar får på så sätt hjälp att vidga sig, du kan andas fritt och snarkning undviks.

I kliniska studier om social snarkning och lindrig s.k. obstruktiv sömnapné har läkare och tandläkare funnit, att en väl genomförd behandling innebär en avsevärd förbättring av patientens symtom.

Kontakta oss på 031 81 86 81 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!