Tandreglering med Invisalign

invisalign-banner

Tandreglering med Invisalign

Invisaligns tandskenor flyttar dina tänder med hjälp av en serie nästan osynliga och borttagbara tandskenor. Skenorna är specialgjorda efter dina tänder för högsta bekvämlighet. Efterhand som du byter tandskena varannan vecka kommer dina tänder att, lite i taget, dag för dag, gradvis att flyttas tills de når sitt beräknade slutliga läge. På detta sätt kan Invisalign förvandla ditt leende utan att störa din vardag.

Så här går det till

Innan din behandlingsplan tas fram gör vi ett avtryck av dina tänder, för att avgöra om de kan regleras med hjälp av Invisalign. När det blivit bekräftat upprättas en detaljerad behandlingsplan med hjälp ett visualiseringsverktyg. Med verktyget kan vi enkelt visualisera i 3D hur dina tänder kommer att förflyttas under behandlingens gång. Du kan se hur resultatet blir innan ens behandlingen har påbörjats.

När du väl inlett din Invisalignbehandling kommer du att bära varje uppsättning specialgjorda tandskenor i 2-veckors perioder. Efterhand som du arbetar dig igenom serien av tandskenor kommer dina tänder att röra sig gradvis, lite i taget, tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Här ser du ett exempel på hur en tandrad kan se ut före och efter en Invisalignbehandling.

Mikala_before   Mikala_after

Invisalign är en utmärkt behandling om:

  • Du har för trångt mellan tänderna för att det finns för lite plats i käken för att alla tänder ska kunna rymmas normalt.
  • Du har för glest mellan tänderna för att det finns för mycket plats i käken.
  • Du har korsbett för att både över- och underkäke är felriktade. Det orsakar vanligen att en eller flera tänder i överkäken biter innanför motsvarande tänder i underkäken och förekommer såväl för framtänder som sidtänder.
  • Du har djupbett vilket innebär att tänder i överkäken går avsevärt om lott med tänder i underkäken.
  • Du har underbett och underkäkens framtänder sticker ut utanför framtänderna i överkäken. Underbett beror vanligen på underväxt i överkäken, överväxt i underkäken, eller bådadera.

Vad kostar det?

Kostnaden för Invisalign är helt beroende av omständigheterna i regleringens komplexitet och behandlingens längd. En grov uppskattning är ett pris mellan 27 000 och 54 000 kronor. Om bara smärre tandrörelser behövs kan det bli billigare och kosta från 23 000 kronor.

Du är välkommen in till oss för en kostnadsfri första konsultation. Vi ser då om Invisalign passar dina behov och vad det skulle kosta. Kontakta oss på 031 81 86 81. Varmt välkommen!

Boka kostnadsfri konsultation