Undersökning

Regelbundna kontroller är en bra investering

Vid en undersökning börjar vi alltid med att du får svara på några frågor om din hälsa. Om du äter medicin underlättar det om du tar med en medicinlista.

Vi undersöker sedan dina tänder och tandkött. I en basundersökning ingår fyra röntgenbilder, men inför vissa behandlingar eller vid misstanke om sjukdom kan flera bilder eller mer avancerade röntgenmetoder behöva användas.

Mindre tandstensbeläggningar kan tas bort vid undersökningstillfället.

I samband med undersökningen samtalar vi om din munhälsa och du får råd om hur du på bästa sätt ska sköta dina tänder. Om du behöver ytterligare behandling så gör vi en plan tillsammans. Du får också ett kostnadsförslag. Vi gör allt för att du skall känna dig trygg med den information som du får, vad den föreslagna behandlingen innebär, ger för förväntat resultat och vad det kommer att kosta.